【双调】雁儿落过得胜令_想赴蟠桃玳原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【双调】雁儿落过得胜令_想赴蟠桃玳

作者:未知作者 朝代:元代
【双调】雁儿落过得胜令_想赴蟠桃玳原文
想赴蟠桃玳瑁筵,休享御酒琼林宴。息争名夺利心,发养性修真愿。争如纸
被裹云眠,茶药倚炉煎。看峻岭衔花鹿,使巅峰献果猿。朝元,在金阙寥阳殿。
安然,蓬莱洞里仙。
  为浮生两鬓白,观镜里朱颜迈。忙辞了白象简,紧纳了金鱼带。绿柳倚门栽,
金菊映篱开。爱的是流水清如玉,那里想侯门深似海。幽哉,袖拂白云外。彭泽,
清闲归去来。
  光阴似流水,日月搬昏昼。尘俗一笔勾,世事都参透。睡来时高枕一无忧,
闷来时拄杖半过头。饥来时一钵千家饭,闲来时孤身万里游。盈眸,阆苑风光秀。
抬头,蓬莱景物幽。
  荣华似风内灯,富贵如槐安梦。恰六朝贺太平,十二国干戈动。人海混鱼龙,
浮世隐英雄。收楚韩元帅,兴周的姜太公。功名,到底成何用?悉是:南柯一梦
中!
【双调】雁儿落过得胜令_想赴蟠桃玳拼音解读
xiǎng fù pán táo dài mào yàn ,xiū xiǎng yù jiǔ qióng lín yàn 。xī zhēng míng duó lì xīn ,fā yǎng xìng xiū zhēn yuàn 。zhēng rú zhǐ
bèi guǒ yún mián ,chá yào yǐ lú jiān 。kàn jun4 lǐng xián huā lù ,shǐ diān fēng xiàn guǒ yuán 。cháo yuán ,zài jīn què liáo yáng diàn 。
ān rán ,péng lái dòng lǐ xiān 。
  wéi fú shēng liǎng bìn bái ,guān jìng lǐ zhū yán mài 。máng cí le bái xiàng jiǎn ,jǐn nà le jīn yú dài 。lǜ liǔ yǐ mén zāi ,
jīn jú yìng lí kāi 。ài de shì liú shuǐ qīng rú yù ,nà lǐ xiǎng hóu mén shēn sì hǎi 。yōu zāi ,xiù fú bái yún wài 。péng zé ,
qīng xián guī qù lái 。
  guāng yīn sì liú shuǐ ,rì yuè bān hūn zhòu 。chén sú yī bǐ gōu ,shì shì dōu cān tòu 。shuì lái shí gāo zhěn yī wú yōu ,
mèn lái shí zhǔ zhàng bàn guò tóu 。jī lái shí yī bō qiān jiā fàn ,xián lái shí gū shēn wàn lǐ yóu 。yíng móu ,láng yuàn fēng guāng xiù 。
tái tóu ,péng lái jǐng wù yōu 。
  róng huá sì fēng nèi dēng ,fù guì rú huái ān mèng 。qià liù cháo hè tài píng ,shí èr guó gàn gē dòng 。rén hǎi hún yú lóng ,
fú shì yǐn yīng xióng 。shōu chǔ hán yuán shuài ,xìng zhōu de jiāng tài gōng 。gōng míng ,dào dǐ chéng hé yòng ?xī shì :nán kē yī mèng
zhōng !

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】雁儿落过得胜令_想赴蟠桃玳原文,【双调】雁儿落过得胜令_想赴蟠桃玳翻译,【双调】雁儿落过得胜令_想赴蟠桃玳赏析,【双调】雁儿落过得胜令_想赴蟠桃玳阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/60448.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语