【中吕】普天乐原文,翻译,赏析_拼音版_作者关汉卿 

【中吕】普天乐

作者:关汉卿 朝代:元代
【中吕】普天乐原文

崔张十六事(十六首)

普救姻缘

西洛客说姻缘,普救寺寻方便。佳人才子,一见情牵。饿眼望将穿,馋口涎空咽。门掩梨花闲庭院,粉墙儿高似青天。颠不剌见了万千,似这般可喜娘罕见,引动人意马心猿。

西厢寄寓

娇滴滴小红娘,恶狠狠唐三藏。消磨灾障,眼抹张郎。便将小姐央,说起风流况。母亲呵怕女孩儿春心荡,百般巧计关防;倒赚他鸳鸯比翼,黄莺作对,粉蝶成双。

酬和情诗

玉宇净无尘,宝月圆如镜;风生翠袖,花落闲庭。五言诗句语清,两下里为媒证,遇着风流知音性,惺惺的偏惜惺惺。若得来心肝儿敬重,眼皮儿上供养,手掌儿里高擎。

随分好事

梵王宫月轮高,枯木堂香烟罩。法聪来报,好事通宵。似神仙离碧宵,可意种来清醮,猛见了倾国倾城貌。将一个发慈悲脸儿朦着,葫芦啼到晓。酩子里家去,只落得两下里获铎。

封书退贼

不念《法华经》,不理《梁皇忏》,贼人来至,情理何堪!法聪待向前,便把贼来探,险把佳人遭坑陷,消不得小书生一纸书缄。杜将军风威勇敢,张秀才能书妙染,孙飞虎好是羞惭。

虚意谢诚

东阁玳筵开,不强如西厢和月等。红娘来请:"万福先生。""请"字儿未出声,"去"字儿连忙应。下功夫将额颅十分挣,酸溜溜螯得牙疼。茶饭未成,陈仓老米,满瓮蔓菁。

母亲变卦

若不是张解元识人多,怎生救咱全家祸?你则合有恩便报,倒教我拜做哥哥。母亲你忒虑过,怕我陪钱货,眼睁睁把比目鱼分破。知他是命福如何?我这里软摊做一垛,咫尺间如同间阔,其实都伸不起我这肩窝。

隔墙听琴

月明中,琴三弄,闲愁万种,自诉情衷。要知音耳朵,听得他芳心动。司马、文君情偏重,他每也曾理结丝桐。又不是《黄鹤醉翁》,又不是《泣麟悲风》,又不是《清夜闻钟》。

开书染病

寄简帖又无成,相思病今番甚。只为你倚门待月,侧耳听琴,便有那扁鹊来,委实难医恁。止把酸醋当归浸,这方儿到处难寻。要知是知母未寝,红娘心沁,使君子难禁。

莺花配偶

春意透酥胸,春色横眉黛,新婚燕尔,苦尽甘来。也不索将琴操弹,也不索西厢和月待,尽老今生同欢爱,恰便似刘阮天台。只恐怕母亲做猜,侍妾假乖,小姐难捱。

花惜风情

小娘子说因由,老夫人索穷究,我只道神针法灸,却原来燕侣鸾俦。红娘先自行,小姐权落后,我在这窗儿外几曾敢咳嗽,这殷勤着甚来由?夫人你得休便怵,也不索出乖弄丑,自古来女大难留。

张生赴选

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。恨相见难,又早别离易。久已后虽然成佳配,奈时间怎不悲啼!我则厮守得一时半刻,早松了金钏,减了香肌。

旅馆梦魂

为功名,伤离别,可怜见关山万里,独自跋涉。楚阳台朝暮云,杨柳岸朦胧月,冷清清怎地捱今夜?梦魂儿这场抛撇。人去也,去时节远也,远时节几日来也?

喜得家书

久客在京师,甚的是闲传示?心头眼底,横倘莺儿。趁西风折桂枝,已遂了青云志。盼得他一纸音书,却是断肠诗词。堪为字史,颜筋柳骨,献之羲之。

远寄寒衣

想张郎,空僝僽,缄书在手,写不尽绸缪。修时节和泪修,嘱咐休忘旧。寄去衣服牢收授,三般儿都有个因由:这袜儿管束你胡行乱走,这衫儿穿的着皮肉,这裹肚常系在心头。

夫妇团圆

为风流,成姻眷,恩情美满,夫妇团圆。却忘了间阻情,遂了平生愿。郑恒枉自胡来缠,空落得惹祸招愆。一个卖风流的志坚,一个逞娇姿的意坚,一个调风月的心坚。

【中吕】普天乐拼音解读

cuī zhāng shí liù shì (shí liù shǒu )

pǔ jiù yīn yuán

xī luò kè shuō yīn yuán ,pǔ jiù sì xún fāng biàn 。jiā rén cái zǐ ,yī jiàn qíng qiān 。è yǎn wàng jiāng chuān ,chán kǒu xián kōng yān 。mén yǎn lí huā xián tíng yuàn ,fěn qiáng ér gāo sì qīng tiān 。diān bú là jiàn le wàn qiān ,sì zhè bān kě xǐ niáng hǎn jiàn ,yǐn dòng rén yì mǎ xīn yuán 。

xī xiāng jì yù

jiāo dī dī xiǎo hóng niáng ,è hěn hěn táng sān cáng 。xiāo mó zāi zhàng ,yǎn mò zhāng láng 。biàn jiāng xiǎo jiě yāng ,shuō qǐ fēng liú kuàng 。mǔ qīn hē pà nǚ hái ér chūn xīn dàng ,bǎi bān qiǎo jì guān fáng ;dǎo zuàn tā yuān yāng bǐ yì ,huáng yīng zuò duì ,fěn dié chéng shuāng 。

chóu hé qíng shī

yù yǔ jìng wú chén ,bǎo yuè yuán rú jìng ;fēng shēng cuì xiù ,huā luò xián tíng 。wǔ yán shī jù yǔ qīng ,liǎng xià lǐ wéi méi zhèng ,yù zhe fēng liú zhī yīn xìng ,xīng xīng de piān xī xīng xīng 。ruò dé lái xīn gān ér jìng zhòng ,yǎn pí ér shàng gòng yǎng ,shǒu zhǎng ér lǐ gāo qíng 。

suí fèn hǎo shì

fàn wáng gōng yuè lún gāo ,kū mù táng xiāng yān zhào 。fǎ cōng lái bào ,hǎo shì tōng xiāo 。sì shén xiān lí bì xiāo ,kě yì zhǒng lái qīng jiào ,měng jiàn le qīng guó qīng chéng mào 。jiāng yī gè fā cí bēi liǎn ér méng zhe ,hú lú tí dào xiǎo 。mǐng zǐ lǐ jiā qù ,zhī luò dé liǎng xià lǐ huò duó 。

fēng shū tuì zéi

bú niàn 《fǎ huá jīng 》,bú lǐ 《liáng huáng chàn 》,zéi rén lái zhì ,qíng lǐ hé kān !fǎ cōng dài xiàng qián ,biàn bǎ zéi lái tàn ,xiǎn bǎ jiā rén zāo kēng xiàn ,xiāo bú dé xiǎo shū shēng yī zhǐ shū jiān 。dù jiāng jun1 fēng wēi yǒng gǎn ,zhāng xiù cái néng shū miào rǎn ,sūn fēi hǔ hǎo shì xiū cán 。

xū yì xiè chéng

dōng gé dài yàn kāi ,bú qiáng rú xī xiāng hé yuè děng 。hóng niáng lái qǐng :"wàn fú xiān shēng 。""qǐng "zì ér wèi chū shēng ,"qù "zì ér lián máng yīng 。xià gōng fū jiāng é lú shí fèn zhèng ,suān liū liū áo dé yá téng 。chá fàn wèi chéng ,chén cāng lǎo mǐ ,mǎn wèng màn jīng 。

mǔ qīn biàn guà

ruò bú shì zhāng jiě yuán shí rén duō ,zěn shēng jiù zán quán jiā huò ?nǐ zé hé yǒu ēn biàn bào ,dǎo jiāo wǒ bài zuò gē gē 。mǔ qīn nǐ tuī lǜ guò ,pà wǒ péi qián huò ,yǎn zhēng zhēng bǎ bǐ mù yú fèn pò 。zhī tā shì mìng fú rú hé ?wǒ zhè lǐ ruǎn tān zuò yī duǒ ,zhǐ chǐ jiān rú tóng jiān kuò ,qí shí dōu shēn bú qǐ wǒ zhè jiān wō 。

gé qiáng tīng qín

yuè míng zhōng ,qín sān nòng ,xián chóu wàn zhǒng ,zì sù qíng zhōng 。yào zhī yīn ěr duǒ ,tīng dé tā fāng xīn dòng 。sī mǎ 、wén jun1 qíng piān zhòng ,tā měi yě céng lǐ jié sī tóng 。yòu bú shì 《huáng hè zuì wēng 》,yòu bú shì 《qì lín bēi fēng 》,yòu bú shì 《qīng yè wén zhōng 》。

kāi shū rǎn bìng

jì jiǎn tiē yòu wú chéng ,xiàng sī bìng jīn fān shèn 。zhī wéi nǐ yǐ mén dài yuè ,cè ěr tīng qín ,biàn yǒu nà biǎn què lái ,wěi shí nán yī nín 。zhǐ bǎ suān cù dāng guī jìn ,zhè fāng ér dào chù nán xún 。yào zhī shì zhī mǔ wèi qǐn ,hóng niáng xīn qìn ,shǐ jun1 zǐ nán jìn 。

yīng huā pèi ǒu

chūn yì tòu sū xiōng ,chūn sè héng méi dài ,xīn hūn yàn ěr ,kǔ jìn gān lái 。yě bú suǒ jiāng qín cāo dàn ,yě bú suǒ xī xiāng hé yuè dài ,jìn lǎo jīn shēng tóng huān ài ,qià biàn sì liú ruǎn tiān tái 。zhī kǒng pà mǔ qīn zuò cāi ,shì qiè jiǎ guāi ,xiǎo jiě nán ái 。

huā xī fēng qíng

xiǎo niáng zǐ shuō yīn yóu ,lǎo fū rén suǒ qióng jiū ,wǒ zhī dào shén zhēn fǎ jiǔ ,què yuán lái yàn lǚ luán chóu 。hóng niáng xiān zì háng ,xiǎo jiě quán luò hòu ,wǒ zài zhè chuāng ér wài jǐ céng gǎn ké sòu ,zhè yīn qín zhe shèn lái yóu ?fū rén nǐ dé xiū biàn chù ,yě bú suǒ chū guāi nòng chǒu ,zì gǔ lái nǚ dà nán liú 。

zhāng shēng fù xuǎn

bì yún tiān ,huáng huā dì ,xī fēng jǐn ,běi yàn nán fēi 。hèn xiàng jiàn nán ,yòu zǎo bié lí yì 。jiǔ yǐ hòu suī rán chéng jiā pèi ,nài shí jiān zěn bú bēi tí !wǒ zé sī shǒu dé yī shí bàn kè ,zǎo sōng le jīn chuàn ,jiǎn le xiāng jī 。

lǚ guǎn mèng hún

wéi gōng míng ,shāng lí bié ,kě lián jiàn guān shān wàn lǐ ,dú zì bá shè 。chǔ yáng tái cháo mù yún ,yáng liǔ àn méng lóng yuè ,lěng qīng qīng zěn dì ái jīn yè ?mèng hún ér zhè chǎng pāo piě 。rén qù yě ,qù shí jiē yuǎn yě ,yuǎn shí jiē jǐ rì lái yě ?

xǐ dé jiā shū

jiǔ kè zài jīng shī ,shèn de shì xián chuán shì ?xīn tóu yǎn dǐ ,héng tǎng yīng ér 。chèn xī fēng shé guì zhī ,yǐ suí le qīng yún zhì 。pàn dé tā yī zhǐ yīn shū ,què shì duàn cháng shī cí 。kān wéi zì shǐ ,yán jīn liǔ gǔ ,xiàn zhī xī zhī 。

yuǎn jì hán yī

xiǎng zhāng láng ,kōng zhuàn zhōu ,jiān shū zài shǒu ,xiě bú jìn chóu miù 。xiū shí jiē hé lèi xiū ,zhǔ fù xiū wàng jiù 。jì qù yī fú láo shōu shòu ,sān bān ér dōu yǒu gè yīn yóu :zhè wà ér guǎn shù nǐ hú háng luàn zǒu ,zhè shān ér chuān de zhe pí ròu ,zhè guǒ dù cháng xì zài xīn tóu 。

fū fù tuán yuán

wéi fēng liú ,chéng yīn juàn ,ēn qíng měi mǎn ,fū fù tuán yuán 。què wàng le jiān zǔ qíng ,suí le píng shēng yuàn 。zhèng héng wǎng zì hú lái chán ,kōng luò dé rě huò zhāo qiān 。yī gè mài fēng liú de zhì jiān ,yī gè chěng jiāo zī de yì jiān ,yī gè diào fēng yuè de xīn jiān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

关汉卿 关汉卿 关汉卿(约1220年──1300年),元代杂剧作家。是中国古代戏曲创作的代表人物,“元曲四大家”之首。号已斋(一作一斋)、已斋叟。汉族,解州人(今山西省运城),与马致远、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”。以杂剧的成就最大,一生写了60多种,今存18种,最著名的有《窦娥冤》;关汉卿也写了不少历史剧,如:《单刀会》、《单鞭夺槊》、《西蜀梦》等;散曲今在小令40多首…详情

【中吕】普天乐原文,【中吕】普天乐翻译,【中吕】普天乐赏析,【中吕】普天乐阅读答案,出自关汉卿的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/59424.html

诗词类别

关汉卿的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语