归去来兮引原文,翻译,赏析_拼音版_作者杨万里 

归去来兮引

作者:杨万里 朝代:宋代
归去来兮引原文
侬家贫甚诉长饥。幼稚满庭闱。正坐瓶无储粟,漫求为吏东西。
偶然彭泽近邻圻。公秫滑流匙。葛巾劝我求为酒,黄菊怨、冷落东篱。五斗折腰,谁能许事,归去来兮。
老圃半榛茨。山田欲蒺藜。念心为形役又奚悲。独惆怅前迷。不谏后方追。觉今来是了,觉昨来非。
扁舟轻风破朝霏。风细漫吹衣。试问征夫前路,晨光小,恨熹微。乃瞻衡宇戴奔驰。迎候满荆扉。已荒三径存松菊,喜诸幼、入室相携。有酒盈尊,引触自酌,庭树遣颜怡。
容膝易安栖。南窗寄傲睨。更小园日涉趣尤奇。尽虽设柴门,长是闭斜晖。纵遐观矫首,短策扶持。
浮云出岫岂心思。鸟倦亦归飞。翳翳流光将入,孤松抚处凄其。息交绝友堑山溪。世与我相违。驾言复出何求者,旷千载、今欲从谁。亲戚笑谈,琴书触咏,莫遣俗人郑。告西畴有事要耘耔。容老子舟车,取意任委蛇。历崎岖窈窕,丘壑随宜。1111
欣欣花木向荣滋。泉水始流澌。万物得时如许,此生休笑吾衰。寓形字内几何时。岂问去留为。委心任运无多虑,顾皇皇、将欲何之。大化中间,乘流归尽,喜惧莫随伊。
富贵本危机。云乡不可期。趁良辰、孤往恣游嬉。独临水登山,舒啸更哦诗。除乐天知命,了复奚疑。
归去来兮引拼音解读
nóng jiā pín shèn sù zhǎng jī 。yòu zhì mǎn tíng wéi 。zhèng zuò píng wú chǔ sù ,màn qiú wéi lì dōng xī 。
ǒu rán péng zé jìn lín qí 。gōng shú huá liú shí 。gě jīn quàn wǒ qiú wéi jiǔ ,huáng jú yuàn 、lěng luò dōng lí 。wǔ dòu shé yāo ,shuí néng xǔ shì ,guī qù lái xī 。
lǎo pǔ bàn zhēn cí 。shān tián yù jí lí 。niàn xīn wéi xíng yì yòu xī bēi 。dú chóu chàng qián mí 。bú jiàn hòu fāng zhuī 。jiào jīn lái shì le ,jiào zuó lái fēi 。
biǎn zhōu qīng fēng pò cháo fēi 。fēng xì màn chuī yī 。shì wèn zhēng fū qián lù ,chén guāng xiǎo ,hèn xī wēi 。nǎi zhān héng yǔ dài bēn chí 。yíng hòu mǎn jīng fēi 。yǐ huāng sān jìng cún sōng jú ,xǐ zhū yòu 、rù shì xiàng xié 。yǒu jiǔ yíng zūn ,yǐn chù zì zhuó ,tíng shù qiǎn yán yí 。
róng xī yì ān qī 。nán chuāng jì ào nì 。gèng xiǎo yuán rì shè qù yóu qí 。jìn suī shè chái mén ,zhǎng shì bì xié huī 。zòng xiá guān jiǎo shǒu ,duǎn cè fú chí 。
fú yún chū xiù qǐ xīn sī 。niǎo juàn yì guī fēi 。yì yì liú guāng jiāng rù ,gū sōng fǔ chù qī qí 。xī jiāo jué yǒu qiàn shān xī 。shì yǔ wǒ xiàng wéi 。jià yán fù chū hé qiú zhě ,kuàng qiān zǎi 、jīn yù cóng shuí 。qīn qī xiào tán ,qín shū chù yǒng ,mò qiǎn sú rén zhèng 。gào xī chóu yǒu shì yào yún zǐ 。róng lǎo zǐ zhōu chē ,qǔ yì rèn wěi shé 。lì qí qū yǎo tiǎo ,qiū hè suí yí 。1111
xīn xīn huā mù xiàng róng zī 。quán shuǐ shǐ liú sī 。wàn wù dé shí rú xǔ ,cǐ shēng xiū xiào wú shuāi 。yù xíng zì nèi jǐ hé shí 。qǐ wèn qù liú wéi 。wěi xīn rèn yùn wú duō lǜ ,gù huáng huáng 、jiāng yù hé zhī 。dà huà zhōng jiān ,chéng liú guī jìn ,xǐ jù mò suí yī 。
fù guì běn wēi jī 。yún xiāng bú kě qī 。chèn liáng chén 、gū wǎng zì yóu xī 。dú lín shuǐ dēng shān ,shū xiào gèng ò shī 。chú lè tiān zhī mìng ,le fù xī yí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

杨万里 杨万里 杨万里(1127-1206)字廷秀,号诚斋,吉州吉水(今属江西)人,绍兴二十四年(1154)进士,授赣州司户参军,调零陵丞。乾道,知奉新县,擢国子博士,迁太常博士,权吏部右侍郎官,将作少监。淳熙间,历知常州,提举广东常平茶盐,迁广东提点刑狱。十一年(1184),召为吏部员外郎。历任枢密院检详官,尚书右、左司郎中,秘书少监。十五年,出知筠州。光宗受禅,召除秘书监。…详情

归去来兮引原文,归去来兮引翻译,归去来兮引赏析,归去来兮引阅读答案,出自杨万里的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/51754.html

诗词类别

杨万里的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语