悲愤诗原文,翻译,赏析_拼音版_作者蔡琰 

悲愤诗

作者:蔡琰 朝代:两汉
悲愤诗原文

汉季失权柄,董卓乱天常。志欲图篡弑,先害诸贤良。逼迫迁旧邦,拥主以自疆。
海内兴义师,欲共讨不祥。卓众来东下,金甲耀日光。平土人脆弱,来兵皆胡羌。
猎野围城邑,所向悉破亡。斩截无孑遗,尸骸相撑拒。马边悬男头,马后载妇女。
长驱西入关,迥路险且阻。还顾邈冥冥,肝脾为烂腐。所略有万计,不得令屯聚。
或有骨肉俱,欲言不敢语。失意机徵间,辄言毙降虏。要当以亭刃,我曹不活汝。
岂复惜性命,不堪其詈骂。或便加棰杖,毒痛参并下。旦则号泣行,夜则悲吟坐。
欲死不能得,欲生无一可。彼苍者何辜,乃遭此厄祸。边荒与华异,人俗少义理。
处所多霜雪,胡风春夏起。翩翩吹我衣,肃肃入我耳。感时念父母,哀叹无穷已。
有客从外来,闻之常欢喜。迎问其消息,辄复非乡里。邂逅徼时愿,骨肉来迎己。
己得自解免,当复弃儿子。天属缀人心,念别无会期。存亡永乖隔,不忍与之辞。
儿前抱我颈,问母欲何之。人言母当去,岂复有还时。阿母常仁恻,今何更不慈。
我尚未成人,奈何不顾思。见此崩五内,恍惚生狂痴。号泣手抚摩,当发复回疑。
兼有同时辈,相送告离别。慕我独得归,哀叫声摧裂。马为立踟蹰,车为不转辙。
观者皆嘘唏,行路亦呜咽。去去割情恋,遄征日遐迈。悠悠三千里,何时复交会。
念我出腹子,匈臆为摧败。既至家人尽,又复无中外。城廓为山林,庭宇生荆艾。
白骨不知谁,纵横莫覆盖。出门无人声,豺狼号且吠。茕茕对孤景,怛咤糜肝肺。
登高远眺望,魂神忽飞逝。奄若寿命尽,旁人相宽大。为复强视息,虽生何聊赖。
托命于新人,竭心自勖励。流离成鄙贱,常恐复捐废。人生几何时,怀忧终年岁。

悲愤诗拼音解读

hàn jì shī quán bǐng ,dǒng zhuó luàn tiān cháng 。zhì yù tú cuàn shì ,xiān hài zhū xián liáng 。bī pò qiān jiù bāng ,yōng zhǔ yǐ zì jiāng 。
hǎi nèi xìng yì shī ,yù gòng tǎo bú xiáng 。zhuó zhòng lái dōng xià ,jīn jiǎ yào rì guāng 。píng tǔ rén cuì ruò ,lái bīng jiē hú qiāng 。
liè yě wéi chéng yì ,suǒ xiàng xī pò wáng 。zhǎn jié wú jié yí ,shī hái xiàng chēng jù 。mǎ biān xuán nán tóu ,mǎ hòu zǎi fù nǚ 。
zhǎng qū xī rù guān ,jiǒng lù xiǎn qiě zǔ 。hái gù miǎo míng míng ,gān pí wéi làn fǔ 。suǒ luè yǒu wàn jì ,bú dé lìng tún jù 。
huò yǒu gǔ ròu jù ,yù yán bú gǎn yǔ 。shī yì jī zhēng jiān ,zhé yán bì jiàng lǔ 。yào dāng yǐ tíng rèn ,wǒ cáo bú huó rǔ 。
qǐ fù xī xìng mìng ,bú kān qí lì mà 。huò biàn jiā chuí zhàng ,dú tòng cān bìng xià 。dàn zé hào qì háng ,yè zé bēi yín zuò 。
yù sǐ bú néng dé ,yù shēng wú yī kě 。bǐ cāng zhě hé gū ,nǎi zāo cǐ è huò 。biān huāng yǔ huá yì ,rén sú shǎo yì lǐ 。
chù suǒ duō shuāng xuě ,hú fēng chūn xià qǐ 。piān piān chuī wǒ yī ,sù sù rù wǒ ěr 。gǎn shí niàn fù mǔ ,āi tàn wú qióng yǐ 。
yǒu kè cóng wài lái ,wén zhī cháng huān xǐ 。yíng wèn qí xiāo xī ,zhé fù fēi xiāng lǐ 。xiè hòu jiǎo shí yuàn ,gǔ ròu lái yíng jǐ 。
jǐ dé zì jiě miǎn ,dāng fù qì ér zǐ 。tiān shǔ zhuì rén xīn ,niàn bié wú huì qī 。cún wáng yǒng guāi gé ,bú rěn yǔ zhī cí 。
ér qián bào wǒ jǐng ,wèn mǔ yù hé zhī 。rén yán mǔ dāng qù ,qǐ fù yǒu hái shí 。ā mǔ cháng rén cè ,jīn hé gèng bú cí 。
wǒ shàng wèi chéng rén ,nài hé bú gù sī 。jiàn cǐ bēng wǔ nèi ,huǎng hū shēng kuáng chī 。hào qì shǒu fǔ mó ,dāng fā fù huí yí 。
jiān yǒu tóng shí bèi ,xiàng sòng gào lí bié 。mù wǒ dú dé guī ,āi jiào shēng cuī liè 。mǎ wéi lì chí chú ,chē wéi bú zhuǎn zhé 。
guān zhě jiē xū xī ,háng lù yì wū yān 。qù qù gē qíng liàn ,chuán zhēng rì xiá mài 。yōu yōu sān qiān lǐ ,hé shí fù jiāo huì 。
niàn wǒ chū fù zǐ ,xiōng yì wéi cuī bài 。jì zhì jiā rén jìn ,yòu fù wú zhōng wài 。chéng kuò wéi shān lín ,tíng yǔ shēng jīng ài 。
bái gǔ bú zhī shuí ,zòng héng mò fù gài 。chū mén wú rén shēng ,chái láng hào qiě fèi 。qióng qióng duì gū jǐng ,dá zhà mí gān fèi 。
dēng gāo yuǎn tiào wàng ,hún shén hū fēi shì 。yǎn ruò shòu mìng jìn ,páng rén xiàng kuān dà 。wéi fù qiáng shì xī ,suī shēng hé liáo lài 。
tuō mìng yú xīn rén ,jié xīn zì xù lì 。liú lí chéng bǐ jiàn ,cháng kǒng fù juān fèi 。rén shēng jǐ hé shí ,huái yōu zhōng nián suì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

蔡琰 蔡琰 蔡琰(177?-?),字文姬,陈留固(今河南杞县)人。其父蔡邕是汉末的著名学者,以文章闻名。蔡琰博学多才,精通音律。董卓之乱中蔡琰被乱军所虏,后流落入南匈奴。在匈奴中居十二年,生二子。中原地区平定后,被曹操赎回,改嫁于董祀。蔡琰保留下来的作品,比较可靠的只有两首《悲愤诗》;另一个组诗《胡笳十八拍》,也有人认为是蔡琰所作,但多数研究者认为是后人依托。 …详情

悲愤诗原文,悲愤诗翻译,悲愤诗赏析,悲愤诗阅读答案,出自蔡琰的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/46853.html

诗词类别

蔡琰的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语