悲愤诗(汉季失权柄)原文,翻译,赏析_拼音版_作者蔡琰 

悲愤诗(汉季失权柄)

作者:蔡琰 朝代:魏晋
悲愤诗(汉季失权柄)原文
【悲愤诗】 汉季失权柄[1],董卓乱天常[2], 志欲图篡弑,先害诸贤良[3] 。 逼迫迁旧邦[4],拥主以自强[5] 。 海内兴义师,欲共讨不祥[6] 。 卓众来东下[7],金甲耀日光。 平土人脆弱[8],来兵皆胡羌[9] 。 猎野围城邑,所向悉破亡[10] 。 斩截无孑遗[11],尸骸相撑拒[12] 。 马边悬男头,马后载妇女[13] 。 长驱西入关,迥路险且阻[14] 。 还顾邈冥冥[15],肝脾为烂腐。 所略有万计[16],不得令屯聚[17] 。 或有骨肉俱[18],欲言不敢语。 失意几微间[19],辄言「毙降虏[20], 要当以亭刃,我曹不活汝[21] 。」 岂敢惜性命,不堪其詈骂。 或便加棰杖,毒痛参并下[22] 。 旦则号泣行,夜则悲吟坐。 欲死不能得,欲生无一可。 彼苍者何辜[23],乃遭此厄祸[24]? 边荒与华异[25],人俗少义理[26] 。 处所多霜雪,胡风春夏起。 翩翩吹我衣,肃肃入我耳[27]。 感时念父母,哀叹无终已。 有客自外来[28],闻之常欢喜。 迎问其消息[29],辄复非乡里。 邂逅邀时愿[30],骨肉来迎己[31] 。 己得自解免,当复弃儿子。 天属缀人心[32],念别无会期。 存亡永乖隔,不忍与之辞[33]。 儿前抱我颈,问母「欲何之? 人言母当去,宁复有还时? 阿母常仁侧,今何更不慈? 我尚未成人,奈何不顾思?」 见此崩五内[34],恍惚生狂痴。 号泣手抚摩,当发复回疑。 兼有同时辈[35],相送告别离。 慕我独得归,哀叫声摧裂[36] 。 马为立踟蹰,车为不转辙。 观者皆嘘欷[37],行路亦呜咽[38] 。 去去割情恋[39],遄征日遐迈[40] 。 悠悠三千里,何时复交会? 念我出腹子,胸臆为摧败。 既至家人尽,又复无中外[41] 。 城郭为山林,庭宇生荆艾[42] 。 白骨不知谁,纵横莫覆盖。 出门无人声,豺狼号且吠。 茕茕对孤影,怛咤糜肝肺[43] 。 登高远眺望,神魂忽飞逝。 奄若寿命尽[44],旁人相宽大[45] 。 为复强视息[46],虽生何聊赖[47], 托命于新人[48],竭心自勖厉[49] 。 流离成鄙贱,常恐复捐废[50] 。 人生几何时,怀忧终年岁。
悲愤诗(汉季失权柄)拼音解读
【bēi fèn shī 】 hàn jì shī quán bǐng [1],dǒng zhuó luàn tiān cháng [2], zhì yù tú cuàn shì ,xiān hài zhū xián liáng [3] 。 bī pò qiān jiù bāng [4],yōng zhǔ yǐ zì qiáng [5] 。 hǎi nèi xìng yì shī ,yù gòng tǎo bú xiáng [6] 。 zhuó zhòng lái dōng xià [7],jīn jiǎ yào rì guāng 。 píng tǔ rén cuì ruò [8],lái bīng jiē hú qiāng [9] 。 liè yě wéi chéng yì ,suǒ xiàng xī pò wáng [10] 。 zhǎn jié wú jié yí [11],shī hái xiàng chēng jù [12] 。 mǎ biān xuán nán tóu ,mǎ hòu zǎi fù nǚ [13] 。 zhǎng qū xī rù guān ,jiǒng lù xiǎn qiě zǔ [14] 。 hái gù miǎo míng míng [15],gān pí wéi làn fǔ 。 suǒ luè yǒu wàn jì [16],bú dé lìng tún jù [17] 。 huò yǒu gǔ ròu jù [18],yù yán bú gǎn yǔ 。 shī yì jǐ wēi jiān [19],zhé yán 「bì jiàng lǔ [20], yào dāng yǐ tíng rèn ,wǒ cáo bú huó rǔ [21] 。」 qǐ gǎn xī xìng mìng ,bú kān qí lì mà 。 huò biàn jiā chuí zhàng ,dú tòng cān bìng xià [22] 。 dàn zé hào qì háng ,yè zé bēi yín zuò 。 yù sǐ bú néng dé ,yù shēng wú yī kě 。 bǐ cāng zhě hé gū [23],nǎi zāo cǐ è huò [24]? biān huāng yǔ huá yì [25],rén sú shǎo yì lǐ [26] 。 chù suǒ duō shuāng xuě ,hú fēng chūn xià qǐ 。 piān piān chuī wǒ yī ,sù sù rù wǒ ěr [27]。 gǎn shí niàn fù mǔ ,āi tàn wú zhōng yǐ 。 yǒu kè zì wài lái [28],wén zhī cháng huān xǐ 。 yíng wèn qí xiāo xī [29],zhé fù fēi xiāng lǐ 。 xiè hòu yāo shí yuàn [30],gǔ ròu lái yíng jǐ [31] 。 jǐ dé zì jiě miǎn ,dāng fù qì ér zǐ 。 tiān shǔ zhuì rén xīn [32],niàn bié wú huì qī 。 cún wáng yǒng guāi gé ,bú rěn yǔ zhī cí [33]。 ér qián bào wǒ jǐng ,wèn mǔ 「yù hé zhī ? rén yán mǔ dāng qù ,níng fù yǒu hái shí ? ā mǔ cháng rén cè ,jīn hé gèng bú cí ? wǒ shàng wèi chéng rén ,nài hé bú gù sī ?」 jiàn cǐ bēng wǔ nèi [34],huǎng hū shēng kuáng chī 。 hào qì shǒu fǔ mó ,dāng fā fù huí yí 。 jiān yǒu tóng shí bèi [35],xiàng sòng gào bié lí 。 mù wǒ dú dé guī ,āi jiào shēng cuī liè [36] 。 mǎ wéi lì chí chú ,chē wéi bú zhuǎn zhé 。 guān zhě jiē xū xī [37],háng lù yì wū yān [38] 。 qù qù gē qíng liàn [39],chuán zhēng rì xiá mài [40] 。 yōu yōu sān qiān lǐ ,hé shí fù jiāo huì ? niàn wǒ chū fù zǐ ,xiōng yì wéi cuī bài 。 jì zhì jiā rén jìn ,yòu fù wú zhōng wài [41] 。 chéng guō wéi shān lín ,tíng yǔ shēng jīng ài [42] 。 bái gǔ bú zhī shuí ,zòng héng mò fù gài 。 chū mén wú rén shēng ,chái láng hào qiě fèi 。 qióng qióng duì gū yǐng ,dá zhà mí gān fèi [43] 。 dēng gāo yuǎn tiào wàng ,shén hún hū fēi shì 。 yǎn ruò shòu mìng jìn [44],páng rén xiàng kuān dà [45] 。 wéi fù qiáng shì xī [46],suī shēng hé liáo lài [47], tuō mìng yú xīn rén [48],jié xīn zì xù lì [49] 。 liú lí chéng bǐ jiàn ,cháng kǒng fù juān fèi [50] 。 rén shēng jǐ hé shí ,huái yōu zhōng nián suì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

蔡琰 蔡琰 蔡琰(177?-?),字文姬,陈留固(今河南杞县)人。其父蔡邕是汉末的著名学者,以文章闻名。蔡琰博学多才,精通音律。董卓之乱中蔡琰被乱军所虏,后流落入南匈奴。在匈奴中居十二年,生二子。中原地区平定后,被曹操赎回,改嫁于董祀。蔡琰保留下来的作品,比较可靠的只有两首《悲愤诗》;另一个组诗《胡笳十八拍》,也有人认为是蔡琰所作,但多数研究者认为是后人依托。 …详情

悲愤诗(汉季失权柄)原文,悲愤诗(汉季失权柄)翻译,悲愤诗(汉季失权柄)赏析,悲愤诗(汉季失权柄)阅读答案,出自蔡琰的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dssch.com/shi/2197.html

诗词类别

蔡琰的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语